VERKLARING NIET AANMETEN

Hierbij verklaart ondergetekende dat hij/zij
 

 • aan Schmidt Medica BV een herhaalopdracht heeft gegeven tot levering van therapeutische elastische kousen (TEK).
   
 • zich ervan bewust is en er ook door de TEK-medewerker van Schmidt Medica BV op is gewezen, dat het opnemen van de maten van been en/of arm noodzakelijk en vereist is om een goede pasvorm en juiste compressiebehandeling te kunnen garanderen.
   
 • door Schmidt Medica BV op de hoogte is gesteld van het feit dat Schmidt Medica BV een erkend leverancier van TEK is en Schmidt Medica op grond van de in de Erkenningsregeling TEK  gestelde eisen verplicht is om aan te meten en dat niet voldoen aan deze eis voor Schmidt Medica BV negatieve gevolgen kan hebben voor de aan haar verleende erkenning.
   
 • ondanks het hierboven gestelde, toch niet aangemeten wil worden en Schmidt Medica BV verzoekt om tot levering over te gaan.
   
 • zich ervan bewust is, dat er vanwege het niet aanmeten geen aanspraak meer gemaakt kan worden op restitutie van de TEK vanwege een onjuiste pasvorm.


Voorletters*
Achternaam*
Geboortedatum *
Adres
Postcode
Plaats*
 

* Deze velden zijn verplicht in te vullen...


A Piet Heinstraat 11
P 7204 JN Zutphen
T 0575-514997
E info@schmidtmedica.nl
W www.schmidtmedica.nl
A In de Betouwstraat 9a
P 6511 GA Nijmegen
T 024-3223213
E info@schmidtmedica.nl
W www.schmidtmedica.nl
 
© 2024 Schmidt Medica