Hoe kan ik een klacht indienen?

Bij Schmidt Medica stellen wij alles in het werk om u vakkundig, snel en op prettige wijze te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval raden wij u aan om dit te bespreken met degene die u geholpen heeft. Als u dat liever niet doet of als een dergelijk gesprek niet tot een oplossing leidt, kunt u een formele klacht indienen bij Schmidt Medica. Wij nemen klachten zeer serieus, omdat wij graag alleen tevreden klanten hebben en omdat een klacht voor ons een kans is om onze dienstverlening te verbeteren. Klachten kunnen telefonisch, schriftelijk of via de website worden ingediend. 


STAP 1, u dient een klacht in bij Schmidt Medica

Telefonisch
U kunt van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur bellen met ons centrale telefoonnummer 0575-514997. Als u zegt dat u belt over een klacht, dan wordt u direct met de juiste persoon doorverbonden. 

Per brief of email

U kunt ook per brief of email een klacht bij ons indienen. Uw brief kunt u sturen naar

Schmidt Medica BV

T.a.v. de klachtenfunctionaris 

Piet Heinstraat 11

7204 JN Zutphen

De email kan gestuurd worden naar info@schmidtmedica.nl


Online 
U kunt uw klacht ook via het algemene contactformulier op deze website aan ons melden. Dit formulier vindt u onder het kopje "contact". Vul alle velden van het formulier in en klik op "verstuur".


Als u uw klacht schriftelijk hebt ingediend, krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere procedure.


STAP 2, u legt uw klacht voor aan de onafhankelijke klachtencommissie

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie:

De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, website www.degeschillencommissie.nl..
A Piet Heinstraat 11
P 7204 JN Zutphen
T 0575-514997
E info@schmidtmedica.nl
W www.schmidtmedica.nl
A In de Betouwstraat 9a
P 6511 GA Nijmegen
T 024-3223213
E info@schmidtmedica.nl
W www.schmidtmedica.nl
 
© 2024 Schmidt Medica