Vergoeding

Therapeutisch elastische kousen worden meestal vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij kunnen voor alle zorgverzekeraars de aanvraag en financiële afwikkeling rechtstreeks regelen. Hiervoor heeft u een recept of machtigingsaanvraag van de behandelende arts nodig waarop uw medische indicatie duidelijk staat vermeld. Dit geldt alleen bij uw eerste aanvraag.


Eigen risico

Met ingang van 1 januari 2008 is er een verplicht eigen risico ingevoerd bij de aanschaf van medische hulpmiddelen, waaronder therapeutisch elastische kousen. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.


A Piet Heinstraat 11
P 7204 JN Zutphen
T 0575-514997
E info@schmidtmedica.nl
W www.schmidtmedica.nl
A In de Betouwstraat 9a
P 6511 GA Nijmegen
T 024-3223213
E info@schmidtmedica.nl
W www.schmidtmedica.nl
 
© 2024 Schmidt Medica