Vergoeding

Als u een verwijzing krijgt van een arts of specialist, heeft u vaak recht op een vergoeding van uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Wanneer u binnen de gestelde gebruikstermijnen een nieuwe voorziening nodig heeft, dan zal uw zorgverzekering hiervoor toestemming moeten verlenen.
 
In de meeste gevallen heeft u een nieuwe verwijsbrief van uw behandelend arts nodig. Heeft u recht op een vergoeding? Wij regelen dan de verdere afhandeling met uw zorgverzekeraar.


 
 
Bepaalde producten in onze winkel worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het gaat dan vaak om hulpmiddelen voor klachten of blessures van tijdelijke aard. Hoewel dit erg jammer is, vindt men over het algemeen toch de moeite waard. Investeren in een brace of bandage betekent immers investeren in uw gezondheid en vrijheid.


A Piet Heinstraat 11
P 7204 JN Zutphen
T 0575-514997
E info@schmidtmedica.nl
W www.schmidtmedica.nl
A In de Betouwstraat 9a
P 6511 GA Nijmegen
T 024-3223213
E info@schmidtmedica.nl
W www.schmidtmedica.nl
 
© 2024 Schmidt Medica